Viện Văn hóa Kinh doanh
  • Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (Hồ Chí Minh)

Viện Văn hóa kinh doanh không chỉ là nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu, giảng dạy Văn hóa kinh doanh mà còn là địa chỉ đáng tin cậy để các doanh nghiệp, các tổ chức có thể tìm đến để được tư vấn về mọi vấn đề thuộc văn hóa doanh nghiệp như khảo sát, đánh giá hiện trạng văn hóa của doanh nghiệp/tổ chức, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử, xây dựng Cẩm nang văn hóa, truyền thông hiệu quả văn hóa doanh nghiệp/tổ chức...

Xem thêm

VIỆN VĂN HÓA KINH DOANH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

"Tập hợp, giới thiệu những bài vở, tài liệu đặc sắc về Văn hóa kinh doanh quốc tế và Văn hóa kinh doanh Việt Nam"

Xem tiếp

"Sách hay về Văn hóa kinh doanh" gồm những cuốn sách, những công trình nghiên cứu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn do Viện Văn hóa kinh doanh tuyển chọn và giới thiệu

Xem tiếp

"Một diễn đàn chia sẻ tất cả các vấn đề thuộc về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp do Viện Văn hóa kinh doanh khai lập và tổ chức định kỳ"

Xem tiếp

"Nơi tập hợp những kinh nghiệm, những bài học có giá trị về xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam"

Xem tiếp

Đối tác viện văn hóa kinh doanh

  • franklincovey vietnam

    Sở kế hoạch Ngày 18 tháng 01 năm 2005, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

  • franklincovey vietnam

    NEU Center for Social Innovation and Entrepreneurship 23 Tháng 8, 2017 · Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội trực thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân (CSIE) là trung tâm Nghiên cứu đầu tiên về tinh thần kinh doanh và sáng tạo xã hội tại Việt Nam. Trung t

  • franklincovey vietnam

    Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 09/4/1965 của UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đấ

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn